Wachtlijst en wachttijden

Laatste update: 23-01-2024

Momenteel zijn er geen nieuwe plaatsen voor therapie beschikbaar. Indien er plaatsen vrijkomen wordt dat hier gemeld.

Beschikbare plaatsen voor therapie:
Op dit moment is er sprake van een cliëntenstop. Gezien de kleinschaligheid van Psychotherapiepraktijk Frowein en de beperkte hoeveelheid plaatsen kan ik geen wachtlijst hanteren. U kunt uw zorgverzekeraar vragen om mee te zoeken naar een praktijk die wel plek heeft voor nieuwe cliënten (wachtlijstbemiddeling). Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Beschikbare ruimte is afhankelijk van zowel vrije roosterplekken als van uw specifieke zorgverzekeraar (voor elke zorgverzekeraar is er een maximum aantal beschikbare plaatsen).

Indien er een plaats vrij is bedraagt de wachttijd tot een intakegesprek: 1 week

Wachttijd tot behandeling na intakegesprek: 1 week of 2 weken