Cliënt tevredenheid

Alle cliënten wordt gevraagd om feedback op de behandeling te geven via vragenlijsten in de eHealth module van Embloom. Er wordt gebruik gemaakt van de `Consumer Quality Index` ambulante volwassenenzorg (CQI-GGZ-VZ-AKWA, verkorte versie). De data van alle afgeronde testen zijn verwerkt in onderstaande gemiddelde cijfers. De CQI-AKWA wordt periodiek afgenomen (uiterlijk 12 maanden na de vorige meting en bij afronding).

De CQI-AKWA meet o.a. de volgende aspecten: bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling, informatie over behandeling, bereikbaarheid behandelaar, mogelijkheid betrekken familie of naasten, rapportcijfer.
De resultaten gebruik ik om mijn manier van werken te optimaliseren.

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op 31 metingen in de periode van:
01-01-2023 tot 01-01-2024.

Gemiddeld rapportcijfer 9,3

Opgebouwd als volgt:
Beoordeling 6 of lager: (-)
Beoordeling 7: (-)
Beoordeling 8: (3x)
Beoordeling 9: (16x)
Beoordeling 10: (12x)