Uw therapeut - Drs. M.C. Frowein (Mieke)

Van kind af aan ben ik geboeid door mensen en hun gedrag. Waarom doen we wat we doen? Welke betekenis geeft iemand ergens aan en waarom? Waarom loop je soms vast? Naarmate ik ouder werd, werd mijn passie uitgebreid met interesse in de wisselwerking tussen de menselijke geest, lichaam en gedrag. In mijn afstudeerrichting Neuro- en revalidatiepsychologie, aangevuld met hoofdvakken in de klinische psychologie en vergelijkende en fysiologische psychologie, aan de Radboud Universiteit Nijmegen (toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen), kwam deze passie goed tot zijn recht en werd ik verrijkt met wetenschappelijke kennis en kunde.

Na mijn master ben ik me verder gaan specialiseren in de forensische psychologie en heb me verder geschoold als Gezondheidszorgpsycholoog (BIG) en Klinisch Psycholoog / Psychotherapeut (BIG). Hoewel mijn praktijk zich niet richt op de forensische doelgroep, waar ik bijna 25 jaar werkervaring mee heb, heb ik gemerkt dat deze achtergrond veel toegevoegde waarde heeft. Ik heb met de meest complexe problematiek te maken (gehad) en zal niet snel meer opkijken van iets.

Mijn aanpak is nuchter, direct, wetenschappelijk gefundeerd en gericht op samenwerking. Van cliënten hoor ik vaak terug dat ik scherp en analytisch luister, betrokken ben, confronterend kan zijn, maar wel veilig en zonder veroordeling. Ik ben opgeleid in een breed scala aan psychologische behandelmethoden die ik eclectisch inzet, omdat ik geloof dat ieder mens met iedere hulpvraag uniek is. Methodes zijn voor mij een middel en geen doel op zich, en pas ik daarom flexibel toe. Uiteraard wel met een visie waarom ik wat doe en volgens de geldende richtlijnen. Hoe hardnekkig uw probleem ook kan zijn, ik ben bereid om niet snel op te geven, mits u dat ook niet doet. We doen het samen!

Waarom een praktijk op deze locatie?

Na mijn studie heb ik veel gereisd en veel van de wereld en andere culturen gezien. Ik heb indrukwekkende en onmisbare ervaringen opgedaan. En uiteindelijk strijk ik hier neer, in een dorpje nabij Boxmeer en Cuijk... Het zal vast iets te maken hebben met hechting. Ik ben in deze omgeving opgegroeid en heb hier mijn wortels liggen. En therapie in een rustieke en stijlvolle omgeving, zoals hier, daar hecht ik waarde aan.

KP/GZ - BIG: 89061168525    PT - BIG: 19061168516    KvK: 54467810   
AGB praktijk: 94-059730          AGB zorgverlener: 94-004506