Tarieven & zorgverzekeraars

Behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel altijd eerst uw wettelijke verplicht eigen risico. In 2024 bedraagt het wettelijke verplicht eigen risico per verzekerde Nederlander: E 385,-. Dit is een eenmalig bedrag. Als u dit reeds heeft opgebruikt, hoeft u dit niet nog een keer te betalen.

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten. De rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Ik declareer conform de landelijke systematiek van het Zorg Prestatie Model (ZPM). De zorgverzekeraars (inclusief alle aan deze verzekeraars verbonden labels) waarmee ik contracten afgesloten heb zijn:
* VGZ
* CZ
* Zilveren Kruis
* Menzis
* DSW
* Caresq
* ASR
* ONVZ
* Zorg en Zekerheid
* Salland

Mocht uw specifieke zorgverzekeraar er niet tussen staan, neem gerust contact op voor overleg (zie tabblad 'openingstijden en contact'). In het uitzonderlijke geval dat er geen contract met uw zorgverzekeraar is afgesloten, wordt dit voor aanvang van de behandeling met u besproken en kan dit betekenen dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen / dat u een beperkte vergoeding krijgt.

Verzekerde zorg:
De meeste DSM-5 stoornissen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, te denken aan bijvoorbeeld: depressieve- stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Deze lijst is geenszins compleet. Neem gerust contact op als u hier vragen over heeft.

Ongecontracteerde zorg:
- In het uitzonderlijke geval dat ik geen contract heb met uw zorgverzekeraar wordt de behandeling rechtstreeks aan u gefactureerd conform de door de NZa vastgestelde maximumtarieven: Kwaliteitsstatuut, behandeltarieven 2024.pdf
- Sommige diagnoses of andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, te denken aan bijvoorbeeld: een aanpassingsstoornis of relatieproblemen. In zulke gevallen hanteer ik dezelfde tarieven als voor ongecontracteerde zorg. Uw behandelaar zal u vooraf expliciet aangeven als uw specifieke probleem niet onder verzekerde zorg valt.

Zelfbetalers (niet basispakketzorg):
- U kunt er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. In dat geval is een huisartsverwijzing niet nodig en vindt er geen contact plaats met uw zorgverzekeraar.
-Tarieven voor niet-verzekerde zorg 2024: E 130,- per zitting (60 minuten). Telefonische of video consulten verreken ik conform de landelijk gangbare tarieven (NZa).

Vergoeding via werkgever:
In sommige gevallen is de werkgever bereid om de behandeling te vergoeden. Ik hanteer hierbij dezelfde tarieven als voor niet-verzekerde zorg 2024:  E 130,- per zitting (60 minuten).

Voorwaarden en tarief no-show:
Als u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u om dat zo tijdig mogelijk (en uiterlijk 24 uur van te voren) aan te geven. Zorgverzekeraars vergoeden geen afspraken die niet doorgaan. U kunt mijn antwoordapparaat te allen tijde inspreken om tijdig de boodschap door te geven. Wanneer u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, of zonder berichtgeving wegblijft, kost u dat E 90,-.
Voor ongecontracteerde zorg en zelfbetalers zijn de algemene betalingsvoorwaarden van toepassing (zie link bij ongecontracteerde zorg).