Aanbod

Vanaf 01-01-2022 is er een nieuwe bekostiging in de GGZ: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het ZPM vervangt de oude systematiek van de Basis Generalistische - en de DBC zorgtrajecten. In mijn praktijk kunt u terecht voor generalistische kortdurende behandelingen (voorheen Basis Generalistische GGZ) en langer durende trajecten (voorheen Specialistische GGZ). De zorg die u krijgt verandert niet. Voor meer informatie over het ZPM en wat het voor u betekent: www.zorgprestatiemodel.nl

De behandeling is waar mogelijk gebaseerd op de actuele richtlijnen, zorgpaden en modulen volgens de standaarden van de kwaliteitsontwikkeling GGZ. Voor medische voorlichting over gezondheid en ziekten kunt u onderstaande website raadplegen: www.thuisarts.nl

Generalistische kortdurende behandeling (voorheen BG-GGZ):
Kortdurende psychologische hulp (gemiddeld 5-12 zittingen). De behandeling is klachtgericht, gericht op vermindering of leren omgaan met uw klachten en op het vergroten van uw kracht en zelfredzaamheid.

Langer durende behandeling (voorheen SGGZ):
Voor complexe(re) of lang(ere) bestaande problemen. Behandeling duurt vaak langer (meer dan 12 zittingen). De behandeling zal zich, naast de klacht, breder richten (bv. op zingeving, persoonlijk functioneren, werk, relaties).

Therapievormen en behandelaanbod:
Behandelingen vinden in de regel in Psychotherapiepraktijk Frowein plaats maar kunnen in overleg ook online plaatsvinden (bv. beveiligd beeldbellen). 
Enkele regelmatig toegepaste psychologische behandelmethoden (waar mogelijk in combinatie met eHealth - "blended care"):
* Schematherapie www.schematherapie.nl
* Cliëntgerichte therapie
* Experiëntiële psychotherapie (bijv. focusing)
* Cognitieve gedragstherapie www.vgct.nl
* EMDR www.emdr.nl
* (Kortdurende) protocollaire behandeling
* Gevalideerde eHealth (zie apart kopje eHealth onder tabblad "aanbod")
* Uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van psychometrische vragenlijsten of gestandaardiseerde interviews kan in onderling overleg een onderdeel vormen van uw behandeling.

Indien wenselijk/noodzakelijk voor uw behandeling wordt uw sociale netwerk bij de behandeling betrokken. Bijvoorbeeld om een diagnose aan te scherpen of in het geval van terugvalpreventie.