AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

Ook psychotherapiepraktijk Frowein heeft te maken met verplichtingen in deze verordening. Daarom hanteert de praktijk een privacyprotocol waarin de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Afspraken kunnen ook plaatsvinden via beveiligd beeldbellen (Embloom/KPN Zorg Messenger). Regulier mailcontact met cliënten vindt eveneens plaats in de beveiligde omgeving van Embloom of KPN Zorg Messenger.

In het protocol (zie bijlage) kunt u vinden op welke manier psychotherapiepraktijk Frowein de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt, zowel binnen de praktijk (o.a. wat opgeslagen wordt en hoe dat gebeurt, welke beveiligde software wordt gebruikt voor administratie, en hoe eHealth wordt vormgegeven) alsmede in het contact met u (als cliënt) en derden (bijv. verwijzers).

Privacyverklaring: Indien u vanuit het oogpunt van bescherming van uw persoonlijke levenssfeer er bezwaar tegen heeft dat gegevens die te herleiden zijn tot uw diagnose en/of zorgvraagtypering worden vermeld (bij de declaratie of aanlevering NZa), kan dit achterwege worden gelaten via het ondertekenen van een privacyverklaring.

Privacystatement Psychotherapiepraktijk Frowein