Cliënt tevredenheid

Alle cliënten wordt gevraagd om feedback op de behandeling te geven middels vragenlijsten in de eHealth module van Telepsy. Het betreft de `Consumer Quality Index` ambulante volwassenenzorg (CQI-GGZ-VZ-amb). De data van alle afgeronde testen zijn verwerkt in het gemiddelde cijfer. Standaard wordt deze CQI test afgenomen na 6 maanden behandeling en bij afronding.

De CQI meet de volgende aspecten: bejegening, bereikbaarheid behandelaar, samen beslissen, mogelijkheid betrekken familie of naasten, uitvoering behandeling, informatie over vragenlijsten, rapportcijfer en gezondheid.
De
resultaten gebruik ik om mijn manier van werken te optimaliseren.

Gemiddelde cijfer op basis van 55 metingen (van 01-01-2017 t/m 01-12-2018):

                                                   Rapportcijfer 9,1

Opgebouwd als volgt:
Beoordeling 8 (9x)
Beoordeling 9 (32x)
Beoordeling 10 (14x)