Cliënt tevredenheid

Alle cliënten wordt gevraagd om feedback op de behandeling te geven via vragenlijsten in de eHealth module van Embloom. Met ingang van 2021 wordt gebruik gemaakt van de `Consumer Quality Index` ambulante volwassenenzorg (CQI-GGZ-VZ-AKWA). De data van alle afgeronde testen zijn verwerkt in onderstaande gemiddelde cijfers. Standaard wordt de CQI-AKWA afgenomen na 6 maanden behandeling en bij afronding.

De CQI-AKWA meet o.a. de volgende aspecten: bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling, informatie over behandeling, bereikbaarheid behandelaar, mogelijkheid betrekken familie of naasten, rapportcijfer.
De resultaten gebruik ik om mijn manier van werken te optimaliseren.

Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op 41 metingen in de periode van:
25-01-2021 t/m 25-01-2022

Gemiddeld rapportcijfer 9,3

Opgebouwd als volgt:
Beoordeling 7 of lager: (-)
Beoordeling 8: (4x)
Beoordeling 9: (23x)             
Beoordeling 10: (14x)