Wachtlijst en wachttijden

Laatste update: 14-10-2019

Tot januari 2020 komen er geen nieuwe plaatsen voor therapie beschikbaar. Alle plaatsen zijn momenteel gereserveerd/bezet.

Beschikbare plaatsen voor therapie:

Op dit moment is er sprake van een cliëntenstop. Ik hanteer geen wachtlijst. U kunt uw zorgverzekeraar vragen om mee te zoeken naar een praktijk die wel plek heeft voor nieuwe cliënten (wachtlijstbemiddeling). Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Beschikbare ruimte is afhankelijk van zowel vrije roosterplekken als van uw specifieke zorgverzekeraar (voor elke zorgverzekeraar is er een maximum aantal beschikbare plaatsen).

Indien er een plaats vrij is bedraagt de wachttijd tot een intakegesprek: 1 week

Wachttijd tot behandeling na intakegesprek: 1 week of 2 weken