Tarieven

Behandelingen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt wel altijd eerst uw eigen risico. In 2018 en 2019 bedraagt het wettelijke eigen risico per verzekerde Nederlander: E 385,-. Dit is een eenmalig bedrag. Als u dit reeds heeft opgebruikt, hoeft u dit niet nog een keer te betalen.
Voor lichte psychologische klachten kunt u terecht bij een huisarts of praktijkondersteuner. De huisarts kan u doorverwijzen voor generalistische basis-GGZ (lichte tot matige GGZ problematiek) en specialistische GGZ (complexe tweedelijns zorg).

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten voor zowel de GB-GGZ als de SGGZ. De rekening gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Ik declareer conform de landelijke DBC-systematiek. De zorgverzekeraars (inclusief alle aan deze verzekeraars verbonden labels) waarmee ik contracten afgesloten heb zijn:
* VGZ
* CZ
* Zilveren Kruis
* Menzis
* VRZ
* DSW zorgverzekeraar
* Caresq

Mocht uw specifieke zorgverzekeraar er niet tussen staan, neem gerust contact op voor overleg (zie tabblad 'openingstijden en contact'). In het uitzonderlijke geval dat er geen contract met uw zorgverzekeraar is afgesloten, wordt dit voor aanvang van de behandeling met u besproken en kan dit betekenen dat u een deel van de behandeling zelf moet betalen / dat u een beperkte vergoeding krijgt.

Generalistische basis-GGZ:
Trajecten die binnen deze zorg vallen zijn beperkt qua duur en zijn als volgt onderverdeeld: Kort, Middel of Intensief (ca. 5, 8 of 12 zittingen).

Specialistische GGZ/ psychotherapie:
Trajecten binnen deze zorg zijn bedoeld voor mensen met complexe en veelal langdurige klachten. De duur van de behandeling vindt in overleg met de therapeut plaats.

Verzekerde zorg:
De meeste DSM-5 stoornissen worden vergoed door uw zorgverzekeraar, te denken aan bijvoorbeeld: depressieve- stemmingsstoornissen, angststoornissen, psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Deze lijst is geenszins compleet. Neem gerust contact op als u hier vragen over heeft.

Niet-verzekerde zorg:
- Sommige diagnoses of andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, te denken aan bijvoorbeeld: een aanpassingsstoornis of relatieproblemen. Uw behandelaar zal u vooraf expliciet aangeven als uw specifieke probleem niet onder verzekerde zorg valt.
- U kunt er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. In dat geval is een huisartsverwijzing niet nodig en vindt er geen contact plaats met uw zorgverzekeraar.

Tarieven voor niet-verzekerde zorg: E 95,- per zitting. Telefonische consulten verreken ik conform de landelijk gangbare tarieven (NZa).

Afspraken:
Een zitting duurt standaard 45 minuten. Als u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u om dat zo tijdig mogelijk (en uiterlijk 24 uur van te voren) aan te geven. Zorgverzekeraars vergoeden geen afspraken die niet doorgaan. U kunt mijn antwoordapparaat te allen tijde inspreken om tijdig de boodschap door te geven. Wanneer u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, of zonder berichtgeving wegblijft, kost u dat E 80,-.