Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG ziet toe op de verwerking van alle gegevens die tot een persoon te herleiden zijn (persoonsgegevens).

Ook psychotherapiepraktijk Frowein heeft te maken met verplichtingen in deze verordening. Daarom hanteert de praktijk een privacyprotocol waarin de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

In het protocol (zie bijlage) kunt u vinden op welke manier psychotherapiepraktijk Frowein de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgt, zowel binnen de praktijk (oa. wat opgeslagen wordt en hoe dat gebeurt, welke beveiligde software wordt gebruikt voor administratie, en hoe E-health wordt vormgegeven) alsmede in het contact met u (als client) en derden (bijv. verwijzers).

Privacyprotocol Psychotherapiepraktijk Frowein