Informatie

Op deze pagina vindt u achtereenvolgens informatie over de volgende onderwerpen:

Privacy, Klachtenprocedure en Kwaliteitscriteria

* De praktijk bevindt zich op de begane grond en is rolstoeltoegankelijk. In de wachtkamer is een toilet. Deze is echter niet rolstoeltoegankelijk.

Privacy:
Als professional ben ik gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en heb ik geheimhoudingsplicht. Zaken die u met mij bespreekt behandel ik vertrouwelijk. De vuistregel is dat gegevensuitwisseling aan derden (zoals instanties, de huisarts of uw partner) niet zonder uw toestemming gebeurt. Gegevensuitwisseling vindt pas plaats nadat u hiervoor schriftelijk of mondeling toestemming hebt gegeven. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken.


Zie voor meer informatie:
LVVP wet- en regelgeving.

Klachtenprocedure:
Ook ben ik gebonden aan de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorgsector (WKCZ). Mocht u onverhoopt klachten hebben over uw behandeling of over mij als therapeut, verzoek ik u dit met mij te bespreken om samen tot een oplossing te komen. Vanzelfsprekend staat het u vrij om een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Zie voor meer informatie:LVVP Klachten procedure

Kwaliteiteitscriteria:
Als BIG-geregistreerde professional en houder van het Keurmerk Basis GGZ (KIBG) en tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), ben ik gebonden aan de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk zoals o.a. opgesteld door de LVVP. Deze criteria zijn gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, zoals de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), de wet BIG en de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten. Ook los van opgelegde beroepscodes streef ik naar professionaliteit en een optimale samenwerking.

Voor meer informatie, zie tabblad kwalificaties en lidmaatschappen, document 'kwaliteitsstauut'