Aanbod

In mijn praktijk kunt u terecht voor basis generalistische en specialistische psychologische zorg.

De behandeling is waar mogelijk gebaseerd op de actuele richtlijnen, zorgpaden en modulen volgens de standaarden van de kwaliteitsontwikkeling GGZ. Voor medische voorlichting over gezondheid en ziekten kunt u onderstaande website raadplegen:
www.thuisarts.nl

Basis generalistische zorg: 
Kortdurende psychologische hulp (gemiddeld 5-12 zittingen). De behandeling is klachtgericht, gericht op vermindering of leren omgaan met de klachten.

Specialistische zorg:
Voor complexe(re) of lang(ere) bestaande problemen. Behandeling duurt vaak langer (meer dan 12 zittingen). De behandeling zal zich, naast de klacht, breder richten (bv. op zingeving of op uw persoonlijk functioneren).

Therapievormen:
Enkele regelmatig toegepaste psychologische behandelmethoden (waar mogelijk in combinatie met eHealth - "blended care"):
* Cliëntgerichte therapie
* Experiëntiële psychotherapie (bijv. focusing)
* Cognitieve gedragstherapie
* EMDR
* (Kortdurende) protocollaire behandeling
* Schemagerichte therapie
* eHealth (zie apart kopje eHealth onder tabblad "aanbod")

Indien wenselijk/noodzakelijk voor uw behandeling wordt uw sociale netwerk bij de behandeling betrokken. Bijvoorbeeld om een diagnose aan te scherpen of in het geval van terugvalpreventie.